Witam na stronie Kancelarii Doradcy Podatkowego i Biura Rachunkowości Podatkowej.

Wierzę, że informacje o świadczonych przez nas usługach oraz o ich zakresie spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Jestem doradcą podatkowym. Ukończyłem kierunek: "Finanse i rachunkowość" na wydziale ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe kierunek: "Prawo podatkowe" na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1982 roku pracując w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta, a potem Urzędzie Skarbowym zauważyłem ogrom problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy w kontaktach z administracją państwową.

 

O firmie

 

Na kanwie doświadczeń w marcu 1991 roku otworzyłem Biuro doradztwa i rachunkowości podatkowej.

Posiadam Świadectwo Kwalifikacyjne nr 5119/97 wydane przez Ministra Finansów potwierdzające kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak też uzyskałem wpis na listę doradców podatkowych pod numerem 07052 potwierdzony przez Ministra Finansów.
Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług.

Biuro zatrudnia doświadczony i stale podnoszący kwalifikacje personel.

Nasze usługi polegają na kompleksowej obsłudze małych i średnich firm w zakresie prawno-podatkowym, finansowo-księgowym oraz kadrowo-płacowym.
Wyręczamy przedsiębiorcę w jego kontaktach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i GUS-em.
Świadczymy też usługi dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Działamy na terenie Tczewa , Pruszcza Gdańskiego i okolic.

Nasz staż zawodowy i doświadczenie z tym związane jest gwarancją rzetelnego i odpowiedzialnego prowadzenia spraw naszych Klientów.

Aleksander Władasz
/doradca podatkowy/

 

Oferta

 

Usługi księgowe

✓ Doradztwo w zakresie prawa podatkowego.

✓ Wszechstronna pomoc w czynnościach zakładania i rejestracji firmy oraz wyborze optymalnej formy opodatkowania.

✓ Prowadzenie w imieniu i na zlecenie klienta urządzeń księgowych w formie:

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wszelkich ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych, wyposażenia, itp.)
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów ) VAT
 • sporządzanie niezbędnych deklaracji miesięcznych i zeznań rocznych PIT oraz przekazywanie ich do właściwych urzędów
 • sporządzanie dokumentów aktualizacyjnych dla Urzędu Skarbowego, ZUS-u czy GUS-u
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS-u
 •  

  Usługi kadrowe

  ✓ Sporządzanie list płac, ewidencji wynagrodzeń pracowników i imiennych kart płac.

  ✓ Sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników - PIT-11.

  ✓ Sporządzanie informacji o kwotach miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także innych umów cywilno-prawnych).

  ✓ Sporządzanie odpowiednich miesięcznych dokumentów dla ZUS oraz informacji DRA dla pracowników.

  Inne usługi

  ✓ Reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami (kontrole, postępowanie wyjaśniające, itp.).

  ✓ Rozliczenia PIT z dochodów zagranicznych.

  ✓ Ulgi budowlane.

  ✓ Biznes plany.

  ✓ Analizy ekonomiczne.

  ✓ Dostarczanie bieżącej informacji o zmianach prawa w zakresie prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej oraz ogólnej wiedzy w zakresie prawa gospodarczego poprzez bezpłatny biuletyn klienta "Doradca Podatkowy".

   

  Kontakt

   

  Biuro w Tczewie


  Biuro rachunkowości podatkowej


  ul. Jedności Narodu 16
  83-110 Tczew

  tel. 58 777 36 60
  tel. 58 777 65 54
  tel. kom. 601 884 724

   

  Biuro w Pruszczu Gd.


  Biuro rachunkowości podatkowej


  ul. Krótka 16
  83-000 Pruszcz Gdański
  tel. kom: 502 047 264